Marmara Üniversitesi / Hukuk Fakültesi
Haydarpaşa Kampüsü
Ord. Prof. Reşat Kaynar Konferans Salonu Katılım ücretsizdir.
Kontenjan sınırlı olduğundan, LCV numarasını arayarak
katılım talebinizi bildirmeniz rica olunur.
LCV : Ayşe GÜNDOĞAN 0212 332 26 93


I. ULUSLARARASI TİCARET HUKUKU S E M P O Z Y U M U
02 ŞUBAT 2008

PROGRAM
10.30-11.00: Açılış Konuşmaları
Prof. Dr. Gökhan ANTALYA (Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı)
Prof. Dr. Nazım EKREN (Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı)
Ahmet ERTÜRK (TMSF Başkanı)
Prof. Dr. Necla PUR (Marmara Üniversitesi Rektörü)

11.00-12.00: I. Oturum
GENEL OLARAK TÜZEL KİŞİLİK PERDESİNİN ARALANMASI
Oturum Başkanı: Coşkun KOÇAK (Yargıtay 19. Hukuk Dairesi Başkanı)
11.00-11.30: “Özel Hukukta Perdenin Aralanması”
Prof. Dr. Gökhan ANTALYA (Marmara Üniversitesi)
Yrd. Doç. Dr. İpek SAĞLAM (Marmara Üniversitesi)
11.30-12.00: “Piercing The Corporate Veil In Italian Company And Banking Law-Şirketler
ve Bankacılık Hukukunda Perdenin Aralanması İlkesi-”
Prof. Dr. Marco SPERANZİN (Udinese Üniversitesi)
12.00- 13.00: Öğle Yemeği - Otantik Cafe (Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi)

13.00-14.20: II. Oturum
ŞİRKETLER VE İCRA İFLAS HUKUKUNDA PERDENİN ARALANMASI
Oturum Başkanı: Mustafa OSKAY (Yargıtay 12. Hukuk Dairesi Başkanı)
13.00-13.20: “İcra ve İflas Hukukunda Perdeyi Kaldırma İlkesi”
Prof. Dr. Selçuk ÖZTEK (Kadir Has Üniversitesi)
Yrd. Doç. Dr. Murat YAVAŞ (Marmara Üniversitesi)
13.20-13.40: “Anonim Şirketlerde Tüzel Kişilik Perdesinin Kaldırılması Meselesi Hakkında
İsviçre Federal Mahkemesi Kararları Işığında Düşünceler”
Doç. Dr. Lerzan YILMAZ (Marmara Üniversitesi)
13.40-14.00: “Şirketler Hukukunda Perdenin Aralanması (Örtünün Kaldırılması) İlkesi”
Kemalettin YÜKSEL (Yargıtay 19. Hukuk Dairesi Üyesi)
14.00-14.20: Tartışma
14.20-14.40: Ara

14.40-16.20: III. Oturum
BANKACILIK VE VERGİ HUKUKUNDA PERDENİN ARALANMASI
Oturum Başkanı: Yurdaer ÖZDİLEK (Yargıtay 11. Hukuk Dairesi Başkanı)
14.40-15.00: “Bankacılık Hukukunda Perdenin Aralanması, Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm
Yolları”
Av. Taner YALÇIN (TMSF Grup Koordinatörü)
15.00-15.20: “Haftung Des Gesellschafters Wegen Existenzvernichtenden Eingriffs In
Grenzüberschreitenen Sachverhalten -Şirket Ortağının Sınır Aşan Meselelerde
Ticari Hayatı Tehlikeye Sokan Müdahalelerinden Dolayı Sorumluluğu-”
Prof. Dr. Ansgar STAUDINGER (Bielefeld Üniversitesi)
15.20-15.40: “Bankacılık Hukukunda Perdenin Aralanması”
Doç. Dr. Erol ULUSOY (Marmara Üniversitesi)
15.40-16.00: “Vergi Hukukunda Perdenin Aralanması”
Yrd. Doç. Dr. Bumin DOĞRUSÖZ (Marmara Üniversitesi)
16.00-16.20: Tartışma ve Kapanış